Family

תפילה, שינוי חייהם לטובה.כיצד לקרוא

תפילה, שינוי חייהם לטובה.כיצד לקרוא

  • Mar 11, 2018

שתוף עם אלוהים הוא חלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים של מאמין.הדת הנוצרית כולל ביקורים במקדשים ובמקומות קדושים אחרים.עם זאת, הרבה אנשים רגילים למצוא שלווה על ידי עצמו בתפילה.תפילת כבר זמן רב את הדר...

קרא עוד